Reconnecta: Mar, Terra i Persones – Arrels Marines

Coordinadores

Josep Vives Forteza

josep@arrelsmarines.org

Ignasi Cifre Font

ignasi@arrelsmarines.org

Info

639438654

9h-17h

Adreça

Carrer Elcano, 9, Pollença, Mallorca, 07470

Ens organitzem com…

Ens diem/tenim darrere a…

Arrels Marines

Reconnecta és un programa d’educació transversal, enfocat a nines i nins d’educació secundària. A Arrels Marines, després de dos anys d’experiència en xerrades i tallers d’educació ambiental, sentim que necessitam arribar d’una forma més continuada, propera, i oferint una visió transversal a la joventut. Per això, el programa educatiu Reconnecta es un programa amb vocació de transformació ecosocial, que consta d’unes 35h per curs escolar i classe, dividides en sessions temàtiques i sessions pràctiques.
Les sessions temàtiques, de caire més expositiu, pretenen acostar diferents aspectes de la realitat socioeconòmica de les illes, com puguin ser el passat de les illes, el monocultiu turístic actual, els impactes d’aquest model i la dependència que genera amb l’exterior, els impactes que tenim sobre els ecosistemes marins i terrestres, les capacitats que tenim de regenerar ecosistemes, la reconnexió amb els cicles naturals, les crisis climàtiques, energètiques, materials i humanes que s’estàn començant a viure arreu del món, i en darrer lloc però no menys important, oferir tota una sèrie d’eines per imaginar de forma col·lectiva un futur que sigui molt més sa per al nostre territori, la nostra cultura, i la nostra gent.
Les sessions pràctiques, pretenen donar espai a tot tipus de debats i dinàmiques grupals que permetin als més joves expressar les seves inquietuds, treballar de forma conjunta, desenvolupar un esperit crític, prendre consciència, i agafar responsabilitats en algun tipus d’acció o lluita col·lectiva.

Ens encantaria rebre una mà en…

La necessitat principal per a la sostenibilitat del projecte és el finançament. Es tracta d'un programa educatiu de moltes hores a l'aula, però sobretot moltes més hores de preparar material, continguts, comprovar la veracitat de les informacions amb expertes de cada sector, preparar dinàmiques grupals, etc. A més, la vocació d'aquest programa educatiu és que no l'haguin de pagar mai les alumnes en funció del poder adquisitiu de la seva família, per tant, que siguin les administracions públiques o altres entitats les que financiin el projecte. Per altra banda, una altra de les necessitats que tenim a la llarga es la de connexió i visió comuna, ja que aquest programa educatiu es podria enriquir moltíssim en un futur si són diverses les entitats que participen d'un mateix programa educatiu, establint així una visió de conjunt, i aconseguint arribar en més detall a cadascuna de les temàtiques.

En quin moment estau amb relació a l’acolliment de noves participants?

Ara mateix estam a un moment inicial de creació del projecte i implementació en 4 classes de cara al curs 22-23. És per això que aquest primer any no estam acollint noves participants al projecte ja que consideram que estam en una versió de prova, per tal de verificar la pertinença i l'efectivitat de cadascuna de les temàtiques i dinàmiques. En funció de l'anàlisi de resultats del programa a finals del curs (d'aquí a uns 9 mesos), consideraríem involucrar a noves participants al programa, ja sigui a títol individual o com a entitat, amb l'objectiu sobretot de millorar els continguts i poder arribar a més alumnes.

Com contribuim a la transició ecosocial?

La nostra iniciativa pretén educar a les generacions més joves per accelerar la pròpia transició ecosocial. Entenent la realitat del model socioeconòmic actual en edats més joves, i dotant-los d’eines per desenvolupar un esperit crític i una consciència col·lectiva o imaginar un futur diferent, pretenem que de cada vegada més joves acabin l’educació secundària entenent que com a espècie som dependents de la naturalesa i interdependents les unes amb les altres, i que el model socioeconòmic actual és molt perjudicial per les generacions futures. Així, les joves no es trobarien amb vint anys enganades per un sistema de promeses de creixement infinit, i soles davant la possibilitat d’explorar de forma aïllada la crisi ecosocial que s’està vivint, sinó que ja haurien estat educades d’una forma més o menys estructurada i se’ls hauria donat tot un seguit d’eines per assolir un canvi de mentalitat individual i afavorir un canvi de relat col·lectiu.

Estem connectades amb…

A nivell d'iniciativa, estam connectades amb un centre escolar de Pollença, i amb diverses parts de l'administració local. També estam connectades a nivell espanyol amb la comunitat MHESTE-DESEEEA, on s'hi troben totes les alumnes que han passat per les diplomatures i màsters en humanitats ecològiques, sostenibilitat i transició ecosocial. A nivell d'associació, estam connectades amb organitzacions illenques, sobretot amb el GOB i amb Can Bum Espai Social i amb Cap de Fibló. A nivell de conservació marina, estam connectades amb Save The Med.

Ens agradaria estar connectades amb…

Terraferida, Docents pel futur, APAEMA, Associació de Varietats Locals
Protocol d'acolliment
Protocol d'agressions sexistes

Salut grupal o col·lectiva