Les formes de relació

Una proposta pràctica de construcció col·lectiva.

El projecte neix de la sensibilitat i experiència d’un grup de persones imaginant-se noves maneres de relacionar-se, transitar i transformar juntes en el context balear però amb la mirada posada al canvi global.

Som un organisme viu: caminam poc a poc. 

La Utòpica és més que un projecte: és un espai i unes relacions a cuidar que té la voluntat de construir-se a través d’un procés de revisió i gaudi permanent.

Si estàs alineada amb els principis que has trobat entre aquestes pàgines, podràs sentir més o menys a l’altura de l’estómac el potencial engrescador i transformador que La Utòpica pot suposar en l’àmbit ecosistèmic a les Illes. Nosaltres ho duim a flor de pell.

En aquest sentit, avui dia, molta gent se’ns apropa amb propostes de millora i col·laboracions a possibles projectes a desenvolupar a curt, mitjà i llarg termini.

  En aquest punt volem agrair tot el moviment que el projecte està generant, a la vegada que valorar els ritmes lents i la certesa que només apuntant a pocs -i bons- objectius, serem sostenibles en el temps i construirem una eina realment al servei dels col·lectius. 

  A més, per a nosaltres qualsevol proposta “cap a fora” ha de ser engendrada “des de dins”. Ens il·lusiona aquest plantejament, alhora que ens marca una prioritat clara a l’hora de reconquerir temps per a habilitar una transformació real i determinada.

  Així, considerem que observar-se (nos), dubtar, travessar el silenci, la incomoditat, experimentar amb el nou, prendre confiança, etc., fins a encarnar noves maneres d’estar en el món, porten temps. Volem donar-nos l’oportunitat d’abordar aquests processos com a objectius indispensables i, de pas, anar teixint relacions justes per a totes. 

   Sociocràcia, noviolència, facilitació de processos grupals i cures col·lectives.

   El conjunt d’aquests marcs teòrics ens motiva a concebre’ns com un organisme viu, amb intel·ligència col·lectiva pròpia, vulnerable, que abraça els conflictes i que flueix i es transforma amb l’esdevenir del que passa a l’interior i les relacions amb l´exterior.
   Ens ajuda a concebre’ns finites, al servei de la nostra missió i a adoptar una orientació d’escolta i de disponibilitat per aprendre molt gustosa.

    

   Un camí de compromís i auto-revisió.

   Tant a nivell dels cercles com a l’àmbit de les iniciatives que es vagin adherint, i tentint en compte els nostres principis, volem contagiar de bon rotllo a totes les persones que s’acostin a nosaltres.

   L'alegria i el bon humor.

   La fúria, la determinació, les injustícies, la resistència, la transformació, en definitiva, són compatibles amb la alegria, el goig, la celebració conjunta i el bon humor. Si perdem això ho perdem tot de bon començament.

   Cap als espais segurs i de convivència en la diversitat.

   Durant 2023 està prevista la publicació del Fanzine del Bontracte Utòpic que ens ajudarà a plasmar no només què no volem als nostres espais de col·lectivitat, sino que dibuixi i imagini quines són les formes de relació, reconeixement i tracte més il·lusionants per a nosaltres.

   Mirada complexa dels eixos opressius.

   Classe, origen, cultura, situació legal, estudis, edat, capacitats diverses, sexe, sexualitat, i etiquetes com foraster, migrant o guiri sovint es converteixen en categories que contribueixen a la segregació, no accés i/o expulsió social. Les treballem des d’una interseccional política per construir i practicar una convivència en diversitat.