Terranostra Supermercat Cooperatiu

Coordinadores

Lluís Ysasi Alonso

lluis.ysasi@terranostra.coop

Comissió d'acollida

acollida@terranostra.coop

Info

871734009

10:00-14:00 / 16:00-20:00

Adreça

Carrer Alfons el Magnànim, 24, Palma, Mallorca, 07004

Ens organitzem com…

Ens diem/tenim darrere a…

Com contribuim a la transició ecosocial?

El projecte es desenvolupa en dos àmbits diferenciats. A nivell organitzatiu, la cooperativa s’organitza de manera assembleària a través de comissions de feina, on les sòcies són les que decideixen com i què volem consumir, quin tipus de comunicació volem desenvolupar, quins criteris tenim per relacionar-nos amb el nostre entorn i les organitzacions que ens envolten, a més de dur la gestió i organització del projecte. Les sòcies són el subjecte actiu del projecte, pel que tenim clar que és imprescindible generar eines que permetin la cura de les relacions i la participació dins la cooperativa, pel que disposam d’una comissió de cures i una d’acollida per poder donar cabuda a totes les sòcies que participen al projecte.
A nivell del que consumim, tenim criteris clars per a la selecció de proveïdors, productes i formats. Treballem per a la compra a productors directes, prioritàriament de l’economia social i solidària, petites productores i amb valor social i ambiental afegit. Els productes que cercam han de donar resposta a les necessitats de consum que tenim, prioritzant el producte ecològic, local i granel.

Estem connectades amb…

A nivell formal, formam part de REAS i el Mercat Social. A més, estem teixint aliances amb les cooperatives de consum de la illa i amb supermercats cooperatius a nivell de l'estat espanyol. També hem iniciat algunes iniciatives amb entitats ambientals i socials

Ens agradaria estar connectades amb…

La cooperativa té vocació de desenvolupament comunitari, i en aquesta línia en els propers mesos volem connectar-nos amb la nostra comunitat, iniciant en les barriades properes i continuant la feina feta amb entitats de l'entorn ambiental, social i d'economia alternativa.
Protocol d'acolliment

Salut grupal o col·lectiva