Projectes Comuns

Coordinadores

Gloria Ogando

gloria.m.ogando@gmail.com

Gloria Ogando

gloria.m.ogando@gmail.com

Ens organitzem com…

Ens diem/tenim darrere a…

Gloria Ogando

Projectes Comuns és una iniciativa de pensament i acció social amb perspectiva decolonial. És un espai per a compartir, reflexionar, crear i dur a terme propostes socials, acompanyaments i formacions amb especial èmfasi en la intervenció transformadora. Està dirigit per Gloria Ogando, acadèmica, activista, immigrant i mare. El punt de partida és que qualsevol persona o col·lectiu que ho desitgi pot generar canvis en el seu entorn, des de la seva més quotidiana existència. Al mateix temps, col·loca les cures en el centre i com a eix transversal, cosa que significa una declaració política. L’objectiu és generar projectes no sols transformadors sinó veritablement insurgents.

Per a això, és crucial construir propostes amb i a partir de lxs llamadxs “beneficiarixs” i descolonitzar l’ajuda social. L’abordatge sobre el tema “intervenció social” és el seu diferencial, perquè s’allunya d’una visió reduccionista/asistencialista, prioritzant la qualitat i l’impacte de les propostes realitzades i fent focus en els vincles i subjectivitats que formen els projectes socials. Així, proposa un nou concepte d’aprenentatge sobre el que entenem per cooperació i per tercer sector, i apunta al respecte i cura del que podem ser.

Actualment la proposta està en fase de planificació per a passar d’una iniciativa puntual d’assessoria, divulgació i acompanyaments en projectes socials a una plataforma en línia i presencial que busca generar, acompanyar i visibilitzar alternatives davant la crisi de sostenibilitat de la vida. La idea és convertir-se en un centre educatiu que funcioni com un úter d’idees i projectes creatius elaborats per persones capaces, amb focus en accions socials, educatives i culturals.

Feminismes, ecologia, activisme, pensament i pràctica decolonial, cos, art, ment i esperit. Aquí una companya.

Ens encantaria rebre una mà en…

Seria ideal poder sumar persones a la iniciativa així com rebre una mà sobre el procés de conformació d'una organització social o cooperativa a Espanya/Mallorca (l'anomenat "know-how").

En quin moment estau amb relació a l’acolliment de noves participants?

En el moment de convidar a les persones que els ressoni el projecte a participar.

Com contribuim a la transició ecosocial?

Primer que res, en entendre a la cura com a centre de la sostenibilitat de la vida (humana i no humana). A partir d’aquí, és important emfatitzar en dues problemàtiques. La primera és la feminització, despolitizació i domesticació de les tasques de cura, convertides materialment en zero valor i simbòlicament en la naturalesa de les dones. La segona és l’assimilació de les tasques de compte amb les tasques domèstiques, la qual cosa deixa fora moltíssims vincles i accions que també són indispensables per al manteniment de la vida i que fins i tot excedeixen els purament humans.

Amb això en ment (i en cos), Projectes Comuns cerca generar un altre tipus de narrativa i coneixement sobre la intervenció social, que de com a resultat proposades que trenquin amb les principals lògiques de dominació: patriarcat, capitalisme i colonialisme. És a dir, s’obre un diàleg entre la part més teòrica (la reflexió i el pensament en clau popular, d’i postcolonial) i la part pràctica (quines accions duem a terme per a generar l’impacte que volem, des del lloc que ens trobem).

És per això que “el marc de la transició ecosocial” no pot una altra cosa sinó diversa. Se li poden posar diferents noms (el llenguatge és una construcció social), però el que importa és obrir l’espai a les nostres diferències en un pla d’horitzontalitat.

Estem connectades amb…

Universitat de Coïmbra (Portugal), Universitat Popular Somos Barrios De pie (l'Argentina), Universitat Popular dels Moviments Socials (el Brasil).

Ens agradaria estar connectades amb…

D'una banda amb espais educatius alternatius i ONGs transformadores d'Espanya, i d'altra banda amb poblacions que es troben en (major) situació de risc social a nivell local.

Categories

Salut grupal o col·lectiva