#JuntesEnsProtegim Defensores OCDS

Coordinadores

Ruth Maria Escribano Dengra

ocds@uib.cat

Daniel Héctor Gómez Servera

daniel.gomez@uib.cat

Info

971259574

9-14

Adreça

Cas Jai, Cra. de Valldemossa, km 7.5, , Palma, Mallorca, 07122

Ens organitzem com…

Ens diem/tenim darrere a…

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (UIB)

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) fou creada el 10 de maig de 2005 i està ubicada a l’edifici Cas Jai, al campus de la Universitat de les Illes Balears. Aquesta estructura solidària és l’encarregada de gestionar els programes de cooperació i educació al desenvolupament i de voluntariat, així com altres activitats que puguin sorgir en l’àmbit de la solidaritat mitjançant espais en què la reflexió i l’acció per a la transformació social siguin protagonistes. L’OCDS està format per un equip humà permanent i un ampli grup de persones col·laboradores membres de la comunitat universitària.

L’OCDS esdevé un lloc de trobada, reflexió i interacció per a tots els membres de la comunitat universitària i el teixit social, de manera que fomenta la seva formació en els valors de la solidaritat, la tolerància, la convivència, la igualtat, la llibertat, la justícia i la sostenibilitat.

Ens encantaria rebre una mà en…

Algunes de les nostres necessitats estarien relacionades amb l'avalució de projectes, participació i visió comuna. Aspectes que podrien millorar la nostra capacitat de feina i l'eficacia de les nostres propostes.

En quin moment estau amb relació a l’acolliment de noves participants?

Al ser una institució pública, no podem tenir l'opció d'acollir noves participants.

Com contribuim a la transició ecosocial?

A través de la coordinació i l’impuls d’iniciatives, accions i projectes de participació activa, treball en xarxa i sinèrgies entre els col·lectius de la comunitat universitària amb els agents socials locals i globals per fer front a les injustícies i desigualtats existents al món i per implementar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

Així doncs, l’OCDS articula la cooperació universitària al desenvolupament (CUD) des d’un enfocament basat en els drets humans que promou les llibertats fonamentals i el respecte a la dignitat humana, articulat des de la perspectiva de gènere, i que incorpora l’enfortiment de les capacitats de les dones i dels col·lectius més vulnerables, així com des de la sostenibilitat ecològica per incorporar la justícia ecosocial.

Estem connectades amb…

Estam connectades amb entitats del tercer sector relacionades amb la cooperació al desenvolupament de dins i fora l'Estat Espanyol, a més, amb institucions públiques d'àmbit local i estatal que tenen aquest com el seu àmbit d'actuació a través de polítiques públiques i, finalment, iniciatives de defensa dels drets humans i les llibertats dels pobles.

Ens agradaria estar connectades amb…

Altres iniciatives que treballen amb la cooperació al desenvolupament i la defensa dels drets humans en àmbit local, estatal i internacional.
Protocol d'agressions sexistes

Salut grupal o col·lectiva