ESS Local

Coordinadores

Jordi López

illesbalears@mercatsocial.org

Vanessa Anaya

esslocal@mercatsocial.org

Info

623 01 33 30

9-15h

Ens organitzem com…

Ens diem/tenim darrere a…

Associació Mercat Social Illes Balears

Mercat Social som una xarxa de persones, empreses, entitats, institucions i iniciatives que incorporen valors socials, ecològics i ètics en les decisions de consum, producció, distribució i finançament amb l’objectiu de contribuir des de l’activitat econòmica a una societat basada en els valors democràtics, ecològics i solidaris i en el benestar col·lectiu. Per tant, el nostre àmbit d’actuació és l’economia social i solidària, i com a associació vinculam a les diferents famílies de l’economia social i solidària de les Illes Balears a través de les seves xarxes i entitats representatives, amb les finalitats d’afavorir la seva visibilitat pública i les seves relacions de cooperació.

Els darrers anys el nostre principal objectiu ha estat el de promoure i visibilitzar l’ecosistema de l’economia social i solidària de les Illes Balears a través de l’organització d’una fira anual i de la Setmana d’Economies Transformadores (SET) associada, la realització de campanyes i materials de difusió i la interlocució amb diverses administracions públiques.

Les línies de feina que hem desenvolupat han donat alguns resultats visibles. Un dels més tangibles ha estat la signatura en 2020 del Pacte per al foment de l’economia social i solidària i el desenvolupament local a Mallorca per part de tots els grups polítics del Consell de Mallorca i Mercat Social. D’aquí surt el projecte ESS Local, de promoció de l’economia social i solidària i el desenvolupament local a Mallorca, que treballa a partir de tres eixos d’actuació: suport a les iniciatives i empreses de l’economia social i solidària i les seves xarxes, formació i sensibilització i visibilització del sector.

Ens encantaria rebre una mà en…

L'ecosistema de l'ESS a Balears està encara molt verd, per la qual cosa és important reforçar el suport que rep de les administracions i de la societat. Institucionalment, tenim un suport clar del Consell de Mallorca, que aposta per aquest model. Però la incertesa electoral fan que el seu finançament estigui en risc, i per tant la seva pròpia sostenibilitat. D'altra banda, Mercat Social està format per entitats i xarxes amb objectius molt diversos, i és fonamental reforçar el sentit de pertinença a l’ESS com a sector econòmic diferenciat amb valors compartits. Moltes vegades les urgències del dia a dia i les debilitats de les iniciatives que aglutinam dificulta les possibilitats de participació activa en el projecte comú. Volem implicar el teixit social de Balears en la construcció d’alternatives, canviar la societat canviant l’economia, i això suposa reforçar les connexions i i la visió comuna amb altres moviments socials transformadors.

En quin moment estau amb relació a l’acolliment de noves participants?

El projecte ESS Local creix a partir de la creació de noves iniciatives d’economia social i solidària i de la consolidació de les ja existents, i de la cohesió i cooperació entre aquestes a través de l’increment de les relacions d’intercooperació. Les sòcies de Mercat Social són entitats jurídiques i no persones a títol individual, tot i que el compromís personal de les persones que participen en iniciatives i projectes d’economia social i solidària és fonamental. Per tant, Mercat Social està obert a la participació i inclusió tant de noves sòcies formals (xarxes i entitats sense xarxa de referència), com de sòcies col·laboradores (entitats i persones que vulguin participar en Mercat Social més activament).

Com contribuim a la transició ecosocial?

ESS Local incideix en el desenvolupament d’un ecosistema cooperatiu local, entenent per ecosistema cooperatiu local les empreses i organitzacions d’ESS i les relacions que estableixen entre elles i amb el seu entorn basades en la cooperació, a partir de criteris de proximitat territorial i afinitat estratègica. Com en un ecosistema, cada part aporta al conjunt els seus recursos per al desplegament de les potencialitats del territori a través de relacions de cooperació.

L’economia social i solidària mostra que aquí i ara existeixen alternatives de producció i consum que contribueixen a la diversificació econòmica i a la producció local, i tenen cura de les persones i de l’entorn.

Davant la vulnerabilitat i dependència del nostre model, necessitam una transició cap a un model més resilient, equitatiu i sostenible que permeti garantir el benestar de les generacions actuals i futures. I aquest model passa per promoure la diversificació i l’economia local. Per tant, el repte de l’economia social i solidària és contribuir a desenvolupar una economia local diversificada, avançant cap a una transició ecosocial que posi la vida al centre.

I això ho volem fer contribuint a la democratització de les decisions econòmiques, ja que l’economia social i solidària és una economia ciutadana, construïda des de la societat civil amb vocació de transformació social, i que contribueix a repensar el nostre model econòmic per abordar les seves debilitats, en un context cada vegada més incert i complex, marcat per l’emergència climàtica i la massificació turística “ad infinitum” i les seves conseqüències socials i ambientals.

Estem connectades amb…

A les Illes Balears estam connectades amb les xarxes i entitats associades, d’economia solidària i inserció social, cooperativisme, agroecologia, comerç just, banca ètica…: REAS Balears, UCTAIB, APAEMA, Fundacions Darder Mascaró, Corda i Poal, Coop57, Fiare, Som Energia/Som Serveis Energètics, S'Altra Senalla (Equitables)... També col.laboram amb altres entitats no associades com Bauma, Varietats Locals, Fem Infància i altres cooperatives i projectes que han passat pel nostre servei d'assessorament i que avui formen part de l'ecosistema. I finalment participam en xarxes de la societat civil com en el seu moment La Vida Al Centre o actualment el Fòrum de la Societat Civil, amb organitzacions d’altres àmbits: ecologisme, cultura, sindicalisme, moviment veïnal… A nivell estatal, estam enxarxades en l’àmbit de l’economia social i solidària: REAS Red de Redes, Mercado Social, COCETA, moviment cooperatiu de Barcelona, Castelló i València…

Ens agradaria estar connectades amb…

Aspiram a reforçar la nostra connexió amb el moviment feminista i ecologista, dues aliances estratègiques fonamentals per a l’economia social i solidària.

Categories

Salut grupal o col·lectiva