Coop57 Mallorca

Coordinadores

Joan Tomàs Martinez Grimalt

mallorca@coop57.coop

Miquel Angel Cloquell Espases

mallorca@coop57.coop

Info

Adreça

Camí de Passatemps, 75, Son Sardina, Mallorca, 07120

Ens organitzem com…

Ens diem/tenim darrere a…

Coop57 Mallorca

Coop57 Mallorca és un grup que impulsa projectes d’economia social i solidària a través de la intermediació financera i forma part de Coop57 com altres seccions territorials.

Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la nostra societat. La seva funció principal és el finançament de projectes d’economia social i solidària a través de la intermediació financera. Això significa, recollir i captar l’estalvi de la societat civil per a poder canalitzar-lo cap al finançament d’entitats de l’economia social i solidària que promoguin l’ocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.

Ens encantaria rebre una mà en…

Ens encantaria que tots els col·lectius coneguèssin la possibilitat d'un finançament alternatiu. Per a això necessitem tant persones que estiguin disposades a invertir els seus diners i confiança en projectes locals que ajudin a trencar la monocultura del turisme, com col·lectius que necessitin finançament per a tirar endavant els seus projectes i que tenguin com a objectiu principal contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la nostra societat.

En quin moment estau amb relació a l’acolliment de noves participants?

La secció territorial de Coop57 és operativa des de fa 2 anys. Hi ha finançament disponible per a impulsar més projectes. En comparació amb altres seccions, existeixen encara poques sòcies col·laboradores. Per tant, busquem tant projectes que cerquin finançament com persones que vulguin estalviar.

Com contribuim a la transició ecosocial?

Coop57 és una organització democràtica i de base assembleària formada per persones i entitats de l’economia social i solidària. L’entitat és propietat de tots els seus socis i sòcies que s’autogestionen i s’organitzen per a la gestió de la cooperativa.

Poden estalviar en Coop57 totes aquelles persones o entitats que creguin en els principis de Coop57 i vulguin veure els seus estalvis vinculats al finançament de projectes de l’economia social i solidària.

Poden rebre finançament de Coop57 totes aquelles entitats pertanyents a l’economia social i solidària que siguin sòcies de serveis de Coop57 i que aportin algun tipus de valor afegit per al seu entorn i per al conjunt de la societat.

Estem connectades amb…

Microcooperativa Maüa, Cooperativa Corda i Poal, Microcooperativa Sus Cultura, Obra Cultural Balear, APAEMA, Cine Ciutat, Cooperativa Coanegra, Ona Mediterrània i més de 40 socis col·laboradors...

Ens agradaria estar connectades amb…

Amb més projectes afins que cerquin finançament ètic i solidari.
Protocol d'acolliment
Protocol d'agressions sexistes

Salut grupal o col·lectiva